тел.: 067 113 79 34

e-mail: 1137934@gmail.com

  
  
  

·        усні та письмові консультації;

·        розробка трудових контрактів;

· розробка колективних договорів, правил внутрішнього трудового розпорядку;

·        розробка посадових інструкцій, наказів тощо;

·        підготовка позовів та заперечень щодо:

-         незаконного звільнення, переведення та поновлення на роботі,  тощо;

-         зміни дати і формулювання причин звільнення;

-         оплати  за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи;

-         порушень законодавства про працю України;

-         відшкодування працівником завданої шкоди;

-         інших трудових спорів.

 ·        представництво інтересів у трудових спорах в суді та органах державної влади.