тел.: 067 113 79 34

e-mail: 1137934@gmail.com

e-mail: 1137934@gmail.com

  
  
  

Торгова марка - позначення,  за  яким  товари  і  послуги  одних  осіб відрізняються  від  товарів і послуг інших осіб.

Для визначення «торгова марка» часто застосовуються терміни, які можна вважати його синонімами, зокрема:

  • Знак для товарів і послуг – термін, який застосовується в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
  • Trademark / TM – англійський еквівалент торгової марки.
  • Бренд (англ. brand) - комплекс понять, які узагальнюють уявлення людей про відповідний товар, послугу, компанію або особистість. Торгова марка може бути складовою бренду, проте бренд не обов’язково є торговою маркою.
  • Логотип - зображення або малюнок, який використовується особою, групою або компанією, щоб відзначити, ким вони є.

Строк реєстрації:

Реєстрація торгової марки в Україні за стандартною процедурою займає 12 місяців.

Існує можливість реєстрації з прискоренням проведення експертизи по суті (до 4 місяців).

 

Для чого реєструвати торгову марку:

1. Реєстрація торгової марки надає її власнику виключне  право забороняти іншим   особам  використовувати  таку торгову марку без  його  згоди. Тобто, реєстрація торгової марки надає її власнику можливість ефективного захисту від незаконного використання належних йому позначень.

2. Реєстрація торгової марки надає її власнику право внести свою торгову марку до Митного реєстру об’єктів інтелектуальної власності та запобігти порушенню його прав під час переміщення товарів через митний кордон України.

3. Реєстрація торгової марки в Україні дає можливість її власнику зареєструвати знак в іноземних державах згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколом до цієї угоди (92 держави).

4. Реєстрація торгової марки є обов’язковою умовою для здійснення реєстрації в домені UA.

5. Зареєстрована торгова марка є активом, який може приносити прибуток власнику (торгова марка може бути внесена до статутного капіталу товариства, її можна продати, видати на її використання ліцензію, тощо).

6. Наявність зареєстрованої торгової марки є важливою складовою позитивної ділової репутації та іміджу підприємства.

7. Реєстрація торгової марки надає її власнику право проставляти поряд із знаком попереджувальне маркування, яке вказує на те, що цей знак зареєстровано в Україні (у вигляді латинської літери «R» чи R у колі ®, або словесного позначення «торговельна марка» чи «зареєстрована торговельна марка»).

 

Що може бути торговою маркою:

Торговою маркою може бути будь-яке позначення  або будь-яка комбінація  позначень.  Такими позначеннями можуть бути,  зокрема, слова,  у тому числі власні імена, літери,  цифри, зображувальні елементи, звуки, кольори  та  комбінації  кольорів,  а  також  будь-яка комбінація таких позначень.

 

Строк дії реєстрації торгової марки:

Право власності на торгову марку  засвідчується  свідоцтвом.  Строк дії свідоцтва  становить  10  років  від  дати  подання заявки і  може продовжуватись  за   клопотанням   власника свідоцтва  щоразу  на  10 років,  за умови сплати передбаченого законодавством збору.

 

Етапи реєстрації торгової марки:

1. Подача заявки. Реєстрація патентним відомством первинних документів, попередня експертиза та введення відомостей до бази даних.

2. Встановлення дати подання заявки. Датою подання заявки є дата  одержання   патентним відомством матеріалів, що містять принаймні: клопотання у довільній формі про реєстрацію знака,  викладене українською мовою; відомості про заявника та його адресу,  викладені українською мовою; достатньо чітке зображення позначення, що заявляється; перелік товарів і послуг, для яких заявляється знак.

3. Формальна експертиза - перевірка відповідності змісту заявки чинному законодавству, правильності оплати збору за подачу заявки, наявності усіх необхідних документів, які повинна містити заявки.

4. Кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) – перевірка заявленого позначення на відповідність умовам правової охорони.

5. Отримання свідоцтва.

 

Адвокатське бюро Олександри Каленської надає повний комплекс кваліфікованих послуг з реєстрації торгових марок.