тел.: 067 113 79 34

e-mail: 1137934@gmail.com

e-mail: 1137934@gmail.com

  
  
  

Ви досягли успіху у своїй підприємницькій діяльності? Ваш товар користується попитом та має постійного клієнта? Ваше найменування є для споживача запорукою  незмінно високої якості? Якщо хоча б на одне з перелічених вище питань Ви можете відповісти «так» - вітаю, цілком ймовірно, що конкуренти захочуть скористатись Вашим успіхом для власного збагачення.

Конкуренція беззаперечно є необхідною умовою розвитку економіки, адже саме конкурентне середовище зумовлює підвищення якості товарів та послуг, що отримують споживачі, надає нам можливість вибору та унеможливлює монополізацію того чи іншого ринку. Проте конкуренція може бути різною і далеко не завжди добросовісною.

Ознаки недобросовісної конкуренції та методи захисту від її проявів визначені на законодавчому рівні і містяться у Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції» .

Згідно  даного закону недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать  торговим  та  іншим  чесним  звичаям  у  господарській діяльності.

До дій, що містять ознаки недобросовісної конкуренції відносяться:

 • неправомірне використання позначень (імені, комерційного (фірмового) найменування,  торговельної  марки (знака  для товарів і послуг), рекламних  матеріалів,  оформлення  упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них  позначення  у  господарській  діяльності);
 • неправомірне використання товару іншого виробника;
 • копіювання зовнішнього вигляду виробу;
 • порівняльна реклама (реклама,  що містить  порівняння  з  товарами, роботами, послугами чи діяльністю іншого суб'єкта господарювання);
 • дискредитація суб'єкта господарювання (поширення  у будь-якій  формі  неправдивих,  неточних  або неповних відомостей, пов'язаних  з особою чи діяльністю суб'єкта господарювання);
 • схилення до бойкоту суб'єкта господарювання;
 • схилення постачальника до дискримінації покупця (замовника);
 • підкуп працівника, посадової особи постачальника;
 • підкуп працівника, посадової особи покупця (замовника);
 • досягнення неправомірних переваг у конкуренції (отримання таких  відносно  іншого  суб'єкта  господарювання шляхом порушення чинного  законодавства, яке підтверджено рішенням органу державної влади,  органу  місцевого  самоврядування,  наділеного відповідною компетенцією);
 • поширення інформації, що вводить в оману;
 • неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці.

Органом, на який державою покладено обов‘язок захисту від недобросовісної конкуренції є Антимонопольний комітет України.

Органи   Антимонопольного  комітету  України  у  справах  про недобросовісну  конкуренцію  приймають  обов'язкові  для виконання рішення  про: 

  • визнання факту    недобросовісної   конкуренції;
  • припинення недобросовісної конкуренції;
  • офіційне спростування  за  рахунок  порушника  поширених  ним неправдивих, неточних або неповних відомостей;
  • накладання штрафів;
  • закриття  провадження у справі.

Особи, права яких порушені діями,  визначеними цим Законом як недобросовісна  конкуренція,  можуть протягом шести місяців з дня, коли вони дізнались або повинні були дізнатися про порушення своїх прав,   звернутися  до  Антимонопольного  комітету  України,  його територіальних відділень із заявою про захист своїх прав. Закінчення строку звернення із заявою є підставою для відмови у прийнятті заяви.

У випадку, якщо дії Ваших конкурентів містять ознаки недобросовісної конкуренції – не зволікайте із зверненням до Антимонопольного комітету України або його територіального відділення у Вашій області.

Адвокатське бюро Олександри Каленської пропонує кваліфіковану допомогу у складанні заяв про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та повний супровід розгляду справи в органах Антимонопольного комітету та в суді.

Олександра Каленська