тел.: 067 113 79 34

e-mail: 1137934@gmail.com

e-mail: 1137934@gmail.com

  
  
  
 • усні та письмові консультації;
 • розробка трудових контрактів;
 • розробка колективних договорів, правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • розробка посадових інструкцій, наказів тощо;
 • підготовка позовів та заперечень щодо:
 • незаконного звільнення, переведення та поновлення на роботі,  тощо;
 • зміни дати і формулювання причин звільнення;
 • оплати  за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи;
 • порушень законодавства про працю України;
 • відшкодування працівником завданої шкоди;
 • інших трудових спорів;
 • представництво інтересів у трудових спорах в суді та органах державної влади.